oferta

Oznakowanie poziome i pionowe :


Dróg

• linie segregacyjne i krawędziowe,
• przejścia dla pieszych, linie zatrzymania

• strzałki, znaki uzupełniające: trójkaty, symbole

• oznakowanie parkingów, dróg pożarowych, ścieżek rowerowych

• dostawa,montaż i demontaż znaków, tablic drogowych, barier itp.
 

Hal magazynowych i produkcyjnych

• znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne)
• oznaczenie miejsc wyłaczonych z ruchu, ppoż
• ciagi komunikacyjne dla wózków i pieszych
• numeracje i oznaczenia ramp
• strefy rozładunkowe
• miejsca postojoweTIR


Parkingów, garaży wielopoziomowych i dróg pożarowych

• znakowanie poziome - przejścia dla pieszych, linie, strzałki
• numeracja miejsc parkingowych
• oznaczenia miejsc dla inwalidów itp.
• znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów, naroży, schodów, progów
• oznaczenie miejsc wyłaczonych z ruchu, ppoż


Osiedli, dróg wewnętrznych

Boisk sportowych, placów manewrowych

Lotnisk

Oznakowanie poziome i pionowe tymczasowe na czas prowadzonych robót

Projekty stałych i tymczasowych organizacji ruchu

Oznakowanie pojazdów – za pomocą folii odblaskowych, taśm

Malowanie i mycie znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu

Mycie i malowanie elewacji, mycie okien (również techniką alpinistyczną-posiadamy stosowne uprawnienia)

Usługi wykonania posadzek żywicznych:

• posadzki epoksydowe gładkie z dodatkiem wypełniacza kwarcowego,
• posadzki antypoślizgowe na bazie żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego,
• posadzki dekoracyjne epoksydowe kolorowe lub z dodatkiem kolorowego piasku kwarcowego oraz płatków typu „chips”,
• powłoki ochronne, antykorozyjne i chemoodporne konstrukcji betonowych i stalowych z zastosowaniem powłoki natryskowej na bazie polimoczników
• przygotowanie powierzchni poprzez skucie, śrutowanie, frezowanie i szlifowanie


 

Oznakowanie poziome i pionowe dróg, Projektowanie organizacji ruchu,
Poznań - Zakład Usługowy Falcon